Ženy vo vrcholových funkciách, časť 1.

322
Published on 30. júna 2020 by

Napriek tomu, že štátna a verejná správa sú považované za tradične „ženskú“ doménu, muži pôsobia nepomerne častejšie v riadiacich pozíciách – ako riaditelia sekcií, generálni riaditelia alebo riaditelia organizácií spadajúcich pod jednotlivé ministerstvá. Vyplýva to z analýzy, ktorú publikoval Inštitút ľudských práv (IĽP) ako výstup výskumu, ktorý realizoval v roku 2019. Na základe získaných dát je možné tvrdiť, že ženy v menšej miere pôsobia na hierarchicky vyšších pozíciách riaditeliek sekcií či generálnych riaditeliek ministerských organizácií. Zo 146 sekcií je iba 61 obsadených ženami. V prípade 146 príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev sa ženy nachádzajú vo vedúcich pozíciách len v 24% prípadov. V 16 aktívnych štátnych podnikoch, ktorých zriaďovateľom sú jednotlivé ministerstvá, pôsobí len jedna riaditeľka. Konkrétne sa jedná o Agroinštitút Nitra pod Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Z rezortov má najslabšie výsledky Ministerstvo obrany SR, kde sú riaditeľmi sekcií iba muži, či napríklad Policajný zbor, kde v riadení Krajských riaditeľstiev ani Okresných riaditeľstiev policajného zboru (spolu 68 pozícií) nepôsobí ani jedna žena.

Viac info na webe rvvs.ludskeprava.sk